1. en
  2. sv

Coach2it

Global coaching

Skicka epost

info@coach2it.com

Ring oss

070 565 00 47


 

11 October 2023
Att byta perspektiv, är ett vanligt verktyg inom coaching. Målet är att få individen att börja tänka utifrån flera perspektiv än de vanliga tankar som vi normalt håller oss inom.
28 August 2023
Känner du att att du hamnar i samma resultat om och om igen!? Tiden räcker inte till? Pengarna är slut? Du går inte ned i vikt? Relationer knakar? osv Har
28 May 2023
De allra flesta som söker coaching, vill på olika sätt förbättra sina resultat, för att utveckla sitt liv, göra en bättre karriär, tjäna mer pengar, utveckla sina personliga förmågor och
14 May 2023
Ett återkommande samtalsämne som förekommer mellan mina klient och mig som coach, är rädslan om att göra fel och misstag. För många innebär fel och misstag, en stor känsla av

Fler tips från coachen!

26 December 2022

Vill du bli framgångsrik?

 

Vill du veta hur du blir framgångsrik och når dina mål?

 

Artikelnivå: Avancerad

 

Som coach möter jag många som funderar på hur man gör för att bli framgångsrik och lägger enormt mycket tid, energi och resurser på att bli framgångsrika, utan att nå den framgång som de strävar efter. Frågan om att bli framgångsrik är dock mer komplicerad än vad många tror och tidigare motgångar och misslyckanden beror högst sannolikt på några av de faktorer som nämns nedan.

 

En vanlig missuppfattning, är att det är coachen som ska se till att klienten blir framgångsrik, utan att klienten behöver göra någonting själv. Det är dock inte coaching, utan rådgivning och det finns då en uppenbar risk att klienten "blint" följer rådgivarens råd och därav kopierar rådgivarens liv. Coaching handlar istället om att klienten utvecklas i sig själv och får belöningarna av sin utveckling.

 

Nedanstående artikel är en kort sammanfattning av hur framgångsrika människor lyckas.

 

Inledning

 

Artikeln handlar om hur du kan bli framgångsrik, det som slutligen kommer avgöra är om du följer dessa råd eller inte!? Framförallt kommer du som tar dig tid att läsa och arbeta med de uppgifter som finns i artikeln, börja lägga vägen mot din framgång genom att du visar för dig själv att du är villig att göra det jobb som krävs.

 

1 – Förstå vad framgång är!

 

Vad är framgång?

 

För att börja från rätt håll, vad är egentligen framgång? Om du söker på ordet framgång, får du svaret: Framgång är att lyckas med något och uppnå eller överträffa bestämda mål eller förväntningar.

 

Ok, då har vi grunden klar i vad som är framgång, men följdfrågan blir, inom vilka områden vill du bli framgångsrik? Oftast handlar det om status, pengar och karriär, men sanningen är att du kan bli framgångsrik inom vad som helst. Du kan exv vara en framgångsrik förälder, framgångsrik i att vara en bra vän eller framgångsrik i något som du gör, oavsett hur stort eller smått det är. Vem har tänkt på att någon kan vara framgångsrik inom exv virkning?

 

Summering

 

Du är sannolikt redan framgångsrik inom flera områden, men som du varken ser eller förstår, fundera därför på inom vilka du redan är framgångsrik och skriv gärna ned dom.

 

Skriv därefter ned inom vilka andra områden eller vilka mål där du vill bli framgångsrik och definiera dessa noggrant.

 

När är Du framgångsrik?

 

När vi pratar om att bli framgångsrik, är det viktigt att även förtydliga att det finns många grader av framgång. Vissa tränar exv för att tävla och vinna OS medan andra tränar för att må bra, vilket är 2 helt skilda syften med att bli framgångsrik.

 

Summering

 

Skriv ned och definiera när du är framgångsrik, för annars kommer du springa mot ändlösa mål. Sätt ett slutmål eller om du arbetar mot större mål, kan en tydlig definition av delmålen få dig att känna Dig framgångsrik under tiden.

 

För vem vill Du vara framgångsrik?

 

Nästa fråga för att få framgång, är för vem vill du bli framgångsrik, dig själv eller för någon annan?

 

Om vi tar ett vanligt exempel, gå ned i vikt:

 

  1. När du vill gå ned i vikt för din egen skull, gör du det normalt för att må bättre eller förbättra din hälsa.
  2. Om du vill gå ned i vikt för någon annans skull, gör du det egentligen för dig själv, för att du kanske vill se bättre ut och bli mer attraktiv för att attrahera andras intresse, som både kan handla om kärlek, men även inom karriär eller för att nå andra framgångar.

 

Skillnaden i frågan mellan dessa är hårfin, men det beror i exempel 2 egentligen på att du vill få/fylla något i dig själv som du tror att du saknar. Däremot är resultatet av skillnaden omfattande, för om du gör saker för att bli framgångsrik för att få/fylla något idig själv, är det är ändlös resa. All forskning visar att exv konsumtion för att "imponera" på andra ger kortvariga dopaminkickar som går över och då behöver ersättas med nya kickar. Du har alltså hamnat i ett beroende av kickar.

 

Not: Många som jagar framgång, inser inte att själva strävan på framgång, i sig skapar en icke framgång genom att det uppstår ett konstant jagande, stress, oro, känsla av otillfredsställelse osv.

 

Summering

 

Fundera på vem du vill vara framgångsrik för, dig själv eller någon annan och om du gör det för någon annan, finns det något i dig som du vill få eller fylla? Skriv ned din tankar och observationer.

 

Framgångsnyckel

 

Om du vill bli framgångsrik på riktigt, behöver du först och främst vara ärlig mot dig själv och vara öppen för att både förändra dig som person samt utveckla Dina egenskaper och förmågor. Du riskerar annars att söka efter framgångar som gör dig olycklig och på sikt kan drabba dina relationer och hälsa.

 

2 – Håll dig motiverad!

 

En vanlig fråga som dyker upp kring att bli framgångsrik, är frågan om att vara motiverad.

 

Vad betyder motivation?

 

Om vi återigen söker på ordet motivation, hittar vi i Wikipedia: Motivation är de psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar. Det är den inre drivkraften bakom beteenden som vilka val man väljer, hur lång tid man tar på sig innan man kommer i gång, hur stort engagemang och uthållighet man har, samt hur man känner och tänker under aktivitetens utförande.

 

Kort sammanfattat, motivation ger oss drivkraft att välja eller välja bort någonting och det är det som är nyckeln till om motivationen räcker till eller inte!?

 

Många anser att motivationen är avgörande för att lyckas, men motivationen har också många nyanser som både kan vara kända eller dolda.

 

Om vi exv går tillbaka till tidigare exempel om att gå ned i vikt, kan motivationen vara att gå ned i vikt för egen eller andras skull. Om vi därav väljer att gå till ett gym för att träna och gå ned i vikt, finns ett antal vanligtvis dolda negativa motivationer exv att bli svettig, behöva klä av sig i ett omklädningsrum där andra ser min avklädda kropp, oro för att inte orka vad andra orkar när jag kör träningspass med andra osv. Dessa faktorer kommer motverka min motivation att gå till ett gym och träna, ofta utan att jag förstår det.

 

Motivationen påverkas även av andra, som antingen uppmuntrar för att du ska lyckas eller som motarbetar, för att dom är oroliga att du ska lyckas och överge dom eller få dom att känna sig sämre.

 

För att nå dina mål och hålla dig motiverad, behöver du göra det realistiskt och genomförbart att nå dina mål. En av de vanligaste orsakerna till att många inte når sina mål, är att dom vill för mycket på för kort tid exv gå ned 20 kg på 1 månad. När det sedan gått ned 6 kg på 3 veckor och börjar inse att de inte kommer lyckas, tappar de all sin motivation och börjar tröstäta och går då upp vikten igen. I detta exempel, är det alltså orealistiska mål och tid som förstör motivationen.

 

Viktigt! Det är viktigt att planen är realistiskt anpassat till den motivation som du vill/kan lägga för att få en förändring och nå dina mål. Ett enkelt exempel är, att om du vill gå ned 20 kg och göra det på 3 eller 12 månader, så är behovet av motivation mycket stort mellan dessa mål. Det krävs alltså betydligt mer motivation för att gå ned 20 kg på 3 månader än på 12 månader och detta missar de flesta, vilket gör att de misslyckas/ger upp. Inventera vilken motivation och resurser du har tillgängligt för att du verkligen ska nå dina mål.

 

En annan dold faktor, är hur dina hormoner påverkar din motivation. Här är dopamin ett av de viktigaste hormonerna, där dopamin är kopplat till eufori och en känsla av lust. En dopaminkick, gör att du blir glad, lugn, ökar koncentration och motverkar depression. En känsla av misslyckande leder alltså till att dopaminet minskar och om du då äter en bit choklad, får du en dopaminkick, alltså kommer den dolda motivationen öka för att äta choklad.

 

Summering

 

Motivation handlar alltså om vad du känner när du gör det du vill bli framgångsrik inom och när obehaget av dessa val blir större än den möjliga och nu kanske osäkra målen, minskar motivationen att fortsätta.

 

Motsatsen är exv när du blir sjuk och måste börja träna och gå ned i vikt, då finns det helt plötsligt mängder med motivation. Den negativa delen av att göra dessa förändringar är nu betydligt mindre obehagliga än målet med att bli frisk.

 

Skriv upp både vad som får dig motiverad och omotiverad!

 

Framgångsnyckel

 

För att hålla motivationen på topp, behöver målet vara större än obehaget med att nå målet. Du behöver även hålla fullt fokus på målet och inte hindras eller störas av annat eller andra. Fokusera även målen på vad du ska göra, inte vad du inte ska göra! (Exv fokusera inte på att inte äta godis, fokusera på att äta frukt!)

 

Du har tidigare skrivit ned dina mål, fyll på med fler fördelar och vinster som du har med dessa mål. Lägg till med det som exv ger dig dopaminkickar.

 

Ta nu ovanstående mål och dela upp dom realistiskt över en period exv träna löpning 3 dagar i veckan under 6 månader. Specificera hur hela din träning ska se ut exv 3 x 10 reps bänkpress, 15 minuter på löpbandet etc.

 

Lägg därefter in motiverande delmål för att du ska känna att du kommit ett steg närmare samt beskriv gärna hur du ska fira dessa delmål. Kom ihåg att lägga in vila och återhämtning.

 

Supernyckel

 

Dela och diskutera enbart dina mål med människor som stöttar och uppmuntrar dig!

 

3 – Självdisciplin är det som kommer avgöra!

 

Motivation i alla ära, men eftersom motivationen påverkas av hur vi mår, vädret osv, dvs motivationen har många dimensioner, är självdisciplin enbart på eller av. Antingen gör du det eller inte. Disciplin slår därav motivation alla dagar.

 

Självdisciplin är en dock av de tuffaste utmaningar som du kan möta, men när du inser att det är hela skillnaden, så gäller det bara att du kommer igång och håller den valda disciplinen.

 

Självdisciplin börjar med att Du verkligen bestämt dig, exv att leva mer hälsosamt. Utifrån det skapar du en vana exv att du tränar 45 minuter 3 dagar i veckan före jobbet. En vana är något som du gör utan att du tänker på det, men det kan även bli en ovana dvs något negativt, så var uppmärksam.

 

Summering

 

Disciplin handlar alltså om göra ett val, på eller av, oavsett vad du känner. Den viktigaste disciplinen är att hålla dig positiv!

 

Framgångsnyckel

 

Följ den plan du bestämde ovan och bestäm dig för att göra den vid varje tillfälle som Du bestämt. Använd gärna en dagbok där du skriver ned alla dina framgångssteg, som för dig närmare dina slutmål. Fira Dina framsteg!

 

Det kan i sammanhanget nämnas, att det är detta som skiljer framgångsrika människor som elitidrottare från andra, som år efter år, tränar varje dag, oavsett hur de känner, vädret eller andra negativa faktorer.

 

Avslutningsvis

 

Om du vill bli framgångsrik, behöver du sammanfattningsvis:

 

  1. Aktivt välja att bli framgångsrik inom något område eller nå ett specifikt mål
  2. Se till att målet är till för din skull, inte andras
  3. Sätta tydliga, specificerade och realistiska mål
  4. Göra en plan över tid dvs vissa saker tar längre tid och sedan följa den planen

 

   … då kommer du att bli framgångsrik!

 

Supernyckel

 

När du förstått att om du gör någonting exv tränar 45 minuter 3 dagar per vecka i 1 helt år, då kommer du att gå ned i vikt och förbättra din hälsa. De som inte lyckas, är de som tror att det finns ett s.k. ”quickfix” och som inte orkar hålla ut. Men dessa får oftast istället betala för detta senare i livet.

 

Det gäller att tänka rätt från början för att bli framgångsrik i livet och du kan bli även framgångsrik utan mängder av högre utbildning.

 

Framgång är inte en tillfällighet!

 

När du nu läst så här långt, inser du säkert att framgång inte handlar om tur, utan om ett genomtänkt arbetssätt som pågått under en längre tid. Tyvärr är det inte det vi ser av framgångsrika människor, utan vi ser dom när dom "blomstrar" och tror att det hände bara så där ... men nu vet du och valet är ditt!

 

Vad väljer du, leva livet som det är eller förändra dig och få ett nytt liv?

 

Lycka till!

 

-----

 

Ovanstående text är utdrag ur arbetssätt och metodik i hur en coach arbetar med att hjälpa sina klienter att nå sina mål.

 

Om du vill nå dina mål genom att lära känna dig själv och förändra dina egna begränsande tankar och beteenden samt få någon som stöttar och uppmuntrar dig att bli framgångsrik, kontakta oss.

 

Vad behöver du för att förändra ditt liv och nå dina mål?

 

Vill du prova om coaching fungerar för dig? - Boka en kostnadsfri coaching >>>

 

Författare:
Claes-Göran Hammar

Master coach & mentor

För fler framgångsrika företag och människor.

Skicka epost

info@coach2it.com

© Copyright 2023 Coach2it   |   GDPR & Allmänna villkor  

Powered by Zuport.se

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Vårt team

 

Tips från coachen

 

Kontakt

Följ oss i sociala kanaler