1. en
 2. sv

Coach2it

Global coaching

Skicka epost

info@coach2it.com

Ring oss

070 565 00 47

Vill du nå nya mål?

Öka dina resultat och nå nya mål med din coach!

Med en erfaren coach kommer Du bryta igenom hinder och blockeringar som hindrar Dig från att nå Dina mål
En personlig coach är helt fokuserad på att hjälpa Dig lyckas!

Med en coach får du en extremt kort genväg till din framgång!

 

Att vara VD eller chef innebär många svårigheter: Varje dag behöver du balansera en myriad av krav från olika grupper i och utanför verksamheten, ta hänsyn till personal, kunder, leverantörer och ägares behov och önskemål. Samtidigt förväntas du kontinuerligt utveckla Dina egna professionella färdigheter, affärsförmågor och ditt ledarskap för att fortsätta prestera på toppnivåer.

 

För dig som är chef på högre nivå, är behovet av coaching för att maximera dig och din ledarskapseffektivitet, viktigare än någonsin. 

Vad är coaching?

Coaching är ett partnerskap mellan dig som chef och en erfaren coach som syftar till att stödja dig i att klara  både specifika som unika krav som du som dagligen ställs inför genom att utveckla dina inre och yttre färdigheter och förmågor.

Handlar enbart om dig!

Din coach är helt fokuserat på dig, vad du har för drömmar och mål samt vad du behöver göra för att nå dit.

 

Utveckling i flera nivåer!

Coaching leder till ökad motivation,  samarbete och resultat med andra i organisationen.

 

Utvecklar din kapacitet!

Din coach hjälper dig fokusera på det som är viktigast och ökar din kapacitet och förmågor för att du ska nå dina mål.

 

En personlig coach är som en nära vän som lyssnar och är helt fokuserad på Dig och Dina framgångar

74% når nya mål

Genom att coaching ges individen tid och förutsättningar att sätta upp nya mål och arbeta mot dessa med hjälp av sin coach, ger det positiva resultat.

60% ökar sin prestanda

När individen upplever att det är möjligt att förändra sitt liv och verkligen nå sina mål, ökar det individens motivation och resultat.

54% förbättrar sina attityder och arbetssätt

Vid coaching arbetar individen mycket med sig själv och sina inre tankar och värderingar vilket skapar en personlig utveckling med både förändrat förhållningssätt samt arbetssätt.

46% får ökad trivsel

En människa som upplever ökad delaktighet och möjligheter att påverka sitt eget liv, skapar ökad trivsel både privat och på arbetet.

Fler positiva resultat

Några ytterligare resultat av coaching är att självkänslan ökar, leder till mer personlig kontroll, ger mindre stress, ser förbättringsmöjligheter istället för problem, får nya perspektiv, blir mer innovativ och löser problem, ökar sina prestationer och samarbetar mer med andra.

43% får bättre tolerans

Detta medför att frustration, oro, ilska samt konflikter har minskat till förmån till positivare arbetsmiljö och trivsel på jobbet.

Bevisade resultat!

Vad säger forskningen om coaching?

Det finns mängder av studier och forskning kring hur och vad coaching ger för resultat och en sammanfattning av över 100 forskningsrapporter visar att coaching ger positiva resultat inom ett antal områden:

/Gustaf Lindborg

“Sjömannen ber inte 

om medvind, han 

lär sig segla!

Coaching är en kraftfull metod för att Du ska bryta gamla mönster och beteenden och hitta nya möjligheter!

Mer specifikt!

Din coach hjälper dig utvecklas utifrån dina personliga 

förutsättningar och mål!

Vad innebär det för 

dig som chef?

Behovet av överlägsen ledarskapsförmåga har aldrig varit större och genom att skapa en anpassad utvecklingsprocess, hjälper coaching dig som chef att göra förbättringar och förändringar som direkt påverkar både ditt eget  liv som organisationen i helhet. Även om de specifika målen och önskade resultaten för varje process för chefscoaching är unika, inkluderar typiska mål och resultat följande:

 

 • Förbättrar effektiviteten hos dig som chef inom specifika utvecklingsområden.
 • Din coach leverera personliga och skräddarsydda lärandeupplevelser för dig samt göra det möjligt för dig att skaffa dig nya kompetenser och bygga vidare på befintliga färdigheter för att förbättra ditt ledarskapsresultat.
 • En coach är en pålitlig och konfidentiell partner där du kan utveckla nya färdigheter eller beteenden, göra förändringar, utvecklas och förbättras inom valda nyckelområden.
 • Utrusta dig som chef med råd, bästa praxis, vägledning, verktyg och strategier där coaching utvecklar och övar de färdigheter och beteenden som bäst stödjer organisationens behov och mål.
 • Utveckla din förmåga att hantera turbulenta affärskrav och svara på utmanande förändringar.
 • Säkerställa behållning och utveckling genom att coacha organisationens medarbetare och förbereda dom för framtida tillväxt och möjligheter.
En mentor är ett viktigt stöd för Dig som oftast arbetar ensam och behöver ett bollplank, rådgivning och tips

Vad är en mentor?

 

En mentor är en person som har en mycket omfattande kunskap och erfarenhet inom ett specifikt område och som vägleder en mer oerfaren person inom detta område genom ett coachande förhållningssätt och rådgivning. Skillnaden är alltså att en mentor ger tips och råd till skillnad från en coach.

 

En mentor hjälper klienten genom att öka sin kunskap, undvika problem samt bättre klara svåra situationer dvs mentorn hjälper klienten att  möta och klara av problem och utmaningar. En bra mentor har tidigare både lyckats och misslyckats!

 

Ett mentorprogram löper normalt under 12 månader och det är vanligt att en mentor och klient arbetar tillsammans under många år.

 

Hitta en mentor!

 

Coach2it erbjuder en mentor inom:

 

 • Företagsledning
 • Startup
 • Affärsutveckling & innovation
 • Trygghet & säkerhet
Med coachning kommer Du att nå oväntade framgångar

Vad ingår i ett coachingprogram?

 

Ett coachingprogram genomförs mellan dig och din personliga coach under en bestämd tidsperiod med ett antal coachingsessioner (exv 6 sessioner under 6 månader)

 

Detta ingår i ett coachingprogram:

 

 • Ett förutbestämt antal coachingsessioner mellan dig och din personliga coach 
 • Arbetsuppgifter och utmaningar mellan sessioner
 • Diskussionsgrupp
 • Personlig support
 • Tilläggsfunktioner (Mentorskap och Mastermind i vissa program)

 

Innehåll, antal sessioner och tid avgörs av dina specifika behov, dess komplexitet samt eventuella deadlines. Du kan även ha möten med din coach online.

Testa utan kostnad!

Testa utan kostnad!

Testa utan kostnad!

Välj ditt

coachingprogram!

/Coach2it

“Vilka vinster kan det bli när du arbetar mer målfokuserat?

Om Du behöver råd och förslag från någon med erfarenhet inom det Du arbetar, anlita en mentor

Hört av några kunder!

Per

Hotellägare

John

IT konsult

Linda

Entreprenör

Coachingprocessen har varit drivande och närvarande, med olika verktyg som skapat medvetenhet, självförtroende och självkänsla om hur jag når både privata och affärsmässiga mål.

Coachingen har fått mig att bygga fler positiva relationer med energigivare och eliminerat energitjuvar där jag nu använder mina egenskaper till möjligheter istället för problem.

Gudrun är effektiv, kreativ, stödjande och har med sin erfarenhet, kunskap och arbetssätt, fått mig att skapa förutsättningar att nå förändringar genom ett mer framgångsrikt ledarskap.

För fler framgångsrika företag och människor.

Skicka epost

info@coach2it.com

© Copyright 2023 Coach2it   |   GDPR & Allmänna villkor  

Powered by Zuport.se

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Vårt team

 

Tips från coachen

 

Kontakt

Följ oss i sociala kanaler