1. en
  2. sv

Coach2it

Global coaching

Skicka epost

info@coach2it.com

Ring oss

070 565 00 47


 

11 October 2023
Att byta perspektiv, är ett vanligt verktyg inom coaching. Målet är att få individen att börja tänka utifrån flera perspektiv än de vanliga tankar som vi normalt håller oss inom.
28 August 2023
Känner du att att du hamnar i samma resultat om och om igen!? Tiden räcker inte till? Pengarna är slut? Du går inte ned i vikt? Relationer knakar? osv Har
28 May 2023
De allra flesta som söker coaching, vill på olika sätt förbättra sina resultat, för att utveckla sitt liv, göra en bättre karriär, tjäna mer pengar, utveckla sina personliga förmågor och
14 May 2023
Ett återkommande samtalsämne som förekommer mellan mina klient och mig som coach, är rädslan om att göra fel och misstag. För många innebär fel och misstag, en stor känsla av

Fler tips från coachen!

03 April 2023

Varför är coaching viktigt?

 

Coaching är viktigt av flera anledningar. Här är några av de främsta skälen:

 

  1. Hjälper människor att nå sina mål: Coaching ger människor stöd, vägledning och verktyg för att nå sina mål, oavsett om det är inom karriär, personlig utveckling eller något annat område.
  2. Främjar personlig tillväxt: Coaching hjälper människor att upptäcka och övervinna hinder som hindrar dem från att nå sin fulla potential. Det hjälper också till att främja personlig tillväxt genom att utmana människor att ta itu med sina begränsande övertygelser och utveckla nya färdigheter och perspektiv.
  3. Skapar positiv förändring: Coaching kan hjälpa människor att göra positiva förändringar i sina liv, vilket kan förbättra deras hälsa, relationer, karriär och övergripande livstillfredsställelse.
  4. Ökar självmedvetenhet: Coaching hjälper människor att öka sin självmedvetenhet genom att reflektera över sina styrkor, svagheter och värderingar. Detta kan hjälpa människor att bli mer medvetna om sina beteenden och val, och bättre kunna hantera stress och utmaningar.
  5. Ökar prestation: Coaching kan hjälpa människor att öka sin prestation inom karriär, utbildning eller andra områden genom att utveckla nya färdigheter, strategier och arbetsmetoder.

 

I slutändan kan coaching hjälpa människor att leva mer uppfyllande och meningsfulla liv genom att stödja deras personliga och professionella utveckling.

 

Författare:

Claes-Göran Hammar

Master coach & mentor

För fler framgångsrika företag och människor.

Skicka epost

info@coach2it.com

© Copyright 2023 Coach2it   |   GDPR & Allmänna villkor  

Powered by Zuport.se

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Vårt team

 

Tips från coachen

 

Kontakt

Följ oss i sociala kanaler