1. en
  2. sv

Coach2it

Global coaching

Skicka epost

info@coach2it.com

Ring oss

070 565 00 47


 

11 October 2023
Att byta perspektiv, är ett vanligt verktyg inom coaching. Målet är att få individen att börja tänka utifrån flera perspektiv än de vanliga tankar som vi normalt håller oss inom.
28 August 2023
Känner du att att du hamnar i samma resultat om och om igen!? Tiden räcker inte till? Pengarna är slut? Du går inte ned i vikt? Relationer knakar? osv Har
28 May 2023
De allra flesta som söker coaching, vill på olika sätt förbättra sina resultat, för att utveckla sitt liv, göra en bättre karriär, tjäna mer pengar, utveckla sina personliga förmågor och
14 May 2023
Ett återkommande samtalsämne som förekommer mellan mina klient och mig som coach, är rädslan om att göra fel och misstag. För många innebär fel och misstag, en stor känsla av

Fler tips från coachen!

23 April 2023

Det är ensamt på toppen

 

Om du arbetar som hög chef eller driver eget företag, kan det ofta uppfattas som att det är ensamt på toppen. Det är ofta svårt att hitta likasinnade att prata med om de problem och utmaningar som finns i arbetet och att få råd, när många i sitt vanliga umgänge inte har samma ansvar eller förståelse för de frågor som behöver svar.

 

Uttrycket "ensamt på toppen" beskriver ofta känslan av isolering eller brist på socialt stöd som en person kan känna när hen uppnår en hög position eller en stor mängd framgång. Detta kan bero på flera faktorer.

 

  1. För det första kan det vara svårt för personer som är högt uppsatta att hitta någon att prata med om sina utmaningar och erfarenheter eftersom de kanske inte har någon annan i sin omgivning som kan relatera till deras situation. De kan också känna sig ovilliga att dela med sig av sina problem och oro med andra eftersom de tror att det kan göra dem svaga eller sårbara.
  2. För det andra kan högt uppsatta personer ofta behöva ta ensamma beslut och ansvara för företagets eller organisationens framgångar och misslyckanden. Detta kan skapa en stor press och ångest, vilket kan göra att de känner sig isolerade.
  3. För det tredje kan det finnas en oro för att känna sig misslyckad och oduglig när man som hög chef inte har svar på allt. Detta kan även inkludera en oro för att bli av med arbetet för att man uppfattas som inkompetent och oduglig.
  4. För det fjärde, beror problem och utmaningar på arbetsplatsen ibland på privata problem, som man absolut inte vill eller vågar prata om med sina kollegor.
  5. Till sist kan högt uppsatta personer också känna sig isolerade eftersom de kanske inte har tid eller energi att investera i sociala relationer på samma sätt som andra. De kan också uppleva att andra människor i deras omgivning är mer intresserade av att utnyttja deras position för egen vinning än att verkligen bygga upp en relation med dem.

 

Det är dock värt att påpeka att detta inte är en universell erfarenhet för alla personer på chefspositioner och att det finns många högt uppsatta personer som har starkt stöd från sina kollegor och nära relationer.

 

Om du vill ha någon att prata med som enbart är fokuserad på dig och ditt liv - Boka en coach >>>

 

Författare:

Claes-Göran Hammar

Master coach & mentor

För fler framgångsrika företag och människor.

Skicka epost

info@coach2it.com

© Copyright 2023 Coach2it   |   GDPR & Allmänna villkor  

Powered by Zuport.se

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Vårt team

 

Tips från coachen

 

Kontakt

Följ oss i sociala kanaler